GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu październik 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 39
1
2
3
week 40
4
5
6
7
8
9
week 41
week 42
week 43

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Grupy robocze spotykają się każdorazowo na warsztatach na Dolnym Śląsku i w Saksonii. Warsztaty odbywają się na obszarze ścisłego pogranicza saksońsko-dolnośląskiego. Spotkania grup odbywają się w ramach czterech rund warsztatowych:

Pierwsza rudna warsztatowa ma za zadanie zapoznanie się, wymianę informacji na temat aktualnych wyzwań i przyszłych możliwości rozwoju oraz wspólnych wymogów działań. W ramach tej rundy przewidziana jest identyfikacja wspólnych interesów i priorytetów na Dolnym Śląsku i Saksonii.

Druga runda warsztatowa ma na celu wymianę informacji dotyczących struktur administracyjnych, zadań i kompetencji oraz procedur administracyjnych. W ramach spotkania przewidziana jest wstępna identyfikacja wspólnych interesów i priorytetów.

Trzecia runda warsztatowa kontynuuje analizę oraz identyfikację wspólnych interesów i priorytetów. Jej podsumowaniem może być opracowanie wspólnych pomysłów dotyczących przyszłych projektów.

Czwarta runda warsztatowa zakłada opracowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć. Przy wykorzystaniu wspólnych środków możliwe będzie zlecenie na zewnątrz realizacji studiów, ekspertyz a następnie podsumowanie wyników.

 

 

Do kierowania projektem powołana została Grupa Sterująca, która nadzoruje i kieruje całością projektu. Grupa Sterująca składa się z przedstawicieli (każdorazowo 1 osoba) SMI i UMWD oraz po dwóch liderów pięciu grup roboczych (12 osób). Grupa Sterująca spotyka się na regularnych spotkaniach (2 razy do roku). Na spotkaniach Grupy Sterującej zapadają decyzje dotyczące projektu oraz zapewniona jest wymiana informacji pomiędzy Grupami Roboczymi.

Krótkie sprawozdania z poszczególnych posiedzeń grupy sterującej:

I - 20.03.2012 Jelenia Góra

II - 22 - 23.11.2012 Bertsdorf

III - 28 - 29.05.2013 Kłodzko

IV - 02 - 03.12.2013 Drezno

V - 28 - 29.04.2014 Bautzen

VI - 01.10.2014 Jelenia Góra

 

 

W ramach projektu odbędą się trzy transgraniczne i międzynarodowe konferencje, które zapewnią wymianę doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy Dolnym Śląskiem i Saksonią. Konferencje służą rozpowszechnieniu idei i wyników projektu.

Konferencja inaugurująca

Transgraniczna konferencja zorganizowana jest celem rozpoczęcia pracy nad projektem oraz ogólnej wymiany informacji o strukturach administracyjnych w Polsce i Niemczech oraz na Dolnym Śląsku i Saksonii. Konferencja inauguracyjna mająca miejsce na obszarze wsparcia w Polsce.

Konferencja Międzynarodowa

Międzynarodowa konferencja wymiany doświadczeń z innymi europejskimi regionami pogranicza. Konferencja mająca miejsce na saksońskim obszarze wsparcia.

Konferencja podsumowująca projekt

Transgraniczna konferencja końcowa zorganizowana celem rozpowszechnienia wyników projektu oraz dalszego pogłębiania współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Saksonią, przy udziale pracowników komunalnych i opinii publicznej. Konferencja mająca miejsce na obszarze wsparcia w Polsce.

 

 

Wizyty studyjne są uzupełnieniem pracy Grup Roboczych. Celem tych wizyt eksperckich jest unaocznienie warunków wyjściowych w każdym z pięciu obszarów tematycznych. Wizyty odbywają się na obszarze ścisłego pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii. Często sa one połączone w posiedzeniami w ramch poszczególnych rund warsztatowych. Wizyty zaplanowane są na 2013 i 2014 r.

Odwiedzin 6673

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt