GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu październik 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 39
1
2
3
week 40
4
5
6
7
8
9
week 41
week 42
week 43

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

Celem procesu współpracy jest wymiana wiedzy o strukturach administracyjnych, zadaniach i kompetencjach oraz obecnych i przyszłych wyzwaniach i rozwoju. Uczestnicy projektu zapoznają się z różnicami i podobieństwami procedur administracyjnych. Praca merytoryczna i wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji obu regionów odbywać się będzie w ramach Grup Roboczych . W tym celu zostało powołanych do życia 5 Grup Roboczych o różnych priorytetach i szczególnym znaczeniu dla regionu pogranicza. Grupy Robocze składają się z ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wolnego Państwa Saksonii oraz szeregu instytucji i organizacji, pracujących na obszarze i na rzecz pogranicza.

 

Transgraniczny proces współpracy ma miejsce w następujących Grupach Roboczych:

  1. Rewitalizacja miast
  2. Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi)
  3. Rozwój obszarów wiejskich
  4. Komunikacja i transport 
  5. Polityka rynku pracy i demografia

 

Celem końcowym spotkań w poszczególnych tematycznych Grupach Roboczych jest zdefiniowanie wspólnych obszarów zainteresowań oraz opracowane wspólnych pomysłów projektów, celem pogłębienia współpracy w poszczególnych obszarach tematycznych.

 

Proces współpracy dzieli się na następujące fazy:

 

Grupy Robocze składają się maksymalnie z 10 członków oraz dwóch liderów grup. Pracą Grup Roboczych kierują wymiennie liderzy pochodzący z Dolnego Śląska i z Saksonii, którzy są odpowiedzialni za działania w swoich krajach.

 

Grupy Robocze spotykają się podczas 4 Rund Warsztatowych naprzemiennie na warsztatach na Dolnym Śląsku i Saksonii. Prace Grup Roboczych mają miejsce przy współudziale eksperta naukowego, który uczestniczy we wszystkich warsztatach, zapewniając w ten sposób wymianę pomiędzy Grupami Roboczymi oraz późniejszą prezentację wyników. Warsztaty uzupełniane są wyjazdami studyjnymi celem unaocznienia warunków wyjściowych w każdym z obszarów tematycznych. Każda Grupa Robocza dysponuje budżetem o wysokości 16.000 EUR na przygotowanie konkretnych przedsięwzięć wykraczających poza okres trwania projektu. W ramach tego budżetu mogą być finansowane studia, ekspertyzy itp.

 

Wyjazdy studyjne i spotkania poszczególnych Grup Roboczych odbywają się na obszarze ścisłego pogranicza saksońsko-dolnośląskiego.

Odwiedzin 6673

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt