GALERIA MULTIMEDIÓW

zobacz galerię

Panel dyskusyjny

Możliwość udziału w panelu dyskusyjnym po dokonaniu rejestracji

 

 wejdź

poprzednim miesiącu wrzesień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35
1
2
3
4
5
week 36
6
7
8
9
week 37
week 38
week 39

Subskrypcja

Uzyskanie informacji na temat działań projektu możliwe jest po rejestracji

1 października 2014 r. odbyło się w Jeleniej Górze ostatnie już posiedzenie grupy sterującej w projekcie „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”

6. spotkanie GS - Jelenia Góra 1.10.2014

 

W pierwszej części dnia Dr obert Knippschild (opiekun naukowy projektu) przedstawił podsumowanie wszystkich rund warsztatowych, przeprowadzonych w pięciu Grupach Roboczych. Ostatnia 4. Runda Warsztatowa miała za zadanie wypracowanie ostatecznych efektów powstałych podczas prac grup roboczych. W każdej z grup zostało wypracowane konkretne opracowanie/ekspertyza. Dr Knippschild wskazał odpowiednio dla każdej grupy priorytet tematyczny, projekty które zostały wypracowane przez grupę oraz studium bądź opracowanie wydane na potrzeby grupy.

 

Następnie Liderzy Grup Roboczych po stronie polskiej i niemieckiej zaprezentowali efekty prac grup roboczych, będące wynikiem wszystkich czterech rund warsztatowych.

 

W GR 1 „Rewitalizacja miast” przedstawiono opracowanie pt „ Miasto mądrej energii – przewodnik dla samorządów” opisujący sposoby efektywnego zarządzania energią w miastach. GR 2 „Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi)” przygotowała opracowanie pn. „Streszczenie regionalnej koncepcji energetyczno-klimatycznej”, mające ogromne znaczenie dla polityki krajobrazowej i zagospodarowania przestrzennego. W ramach prac GR 3 „Rozwój obszarów wiejskich” powstał kalendarz wydarzeń kulturalno rozrywkowych na obszarach wiejskich po obu stronach granicy. Członkowie GR 4 „Komunikacja i transport” widzieli potrzebę przeprowadzenia badania ankietowego na obszarze obowiązywania biletu Euro Nysa, natomiast GR 5 „Polityka rynku pracy i demografia” skupiła swoją uwagę na przeprowadzeniu opracowania dot. dualnego systemu kształcenia na pograniczach.

 

W drugiej części dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać szczegółowej prezentacji raportu, powstałego z przeprowadzonych badań ankietowych na obszarze obowiązywania biletu Euro Nysa. Na zakończenie przestawione zostały założenia projektu flagowego będącego kontynuacją Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia w nowej perspektywie finansowej.

 

W pierwszych dniach grudnia 2013 r. członkowie Grupy Sterującej „Razem dla pogranicza” spotkali się w Dreźnie aby podsumować dotychczasową pracę w ramach warsztatów pięciu Grup Roboczych, funkcjonujących w projekcie oraz przedyskutować działania przewidziane na kolejny rok.

 

Trzecia runda warsztatowa, która zakończyła się tuż przed posiedzeniem Grupy Sterującej miała za zadanie wspólne wypracowanie szkiców projektowych. Ponadto w trakcie warsztatów Grup Roboczych odbyły się wizyty studyjne, które wzmocniły proces komunikacji. We wszystkich Grupach Roboczych argumentowano, iż saksońsko-dolnośląska współpraca powinna wykraczać poza kooperację na poziomie projektów. W trakcie posiedzenia przedstawiono wypracowane przez Grupy Robocze szkice projektowe tj.:

 

- Klimatyczne miasta (GR 1)

- Urbanistyka światła i dźwięku (GR 1)

- Edukacja zawodowa dla klimatu (GR 1)

- Przyszłościowe scenariusze rozwoju obszaru Turów – Berzdorf (GR 2)

- Geoportal (GR2)

- Niskoemisyjna koncepcja energetyczna dla krajobrazów powydobywczych (GR 2)

- Rozwój obszarów wiejskich (GR 3)

- EURO-NYSA-Bilet (GR 4)

- Nysa GO (GR 4)

- Transgraniczny rynek pracy (GR 5)

- Transgraniczny Rynek Edukacji Zawodowej - Marketing (GR 5)

- Telemedycyna 2020 - nowy model opieki w regionie granicznym Saksonii i Dolnego Śląska (GR 5).

 

Wszystkie propozycje spotkały się z pozytywną opinią członków GS, niektóre z nich poddano dyskusji i uzgodniono drobne modyfikacje i zmiany konieczne do wprowadzenia.

 

Powrócono do tego, iż podczas 3. Rundy Warsztatowej Grupy Robocze dyskutowały również o wykorzystaniu środków finansowych w celu utworzenia studium i koncepcji. Dokumenty te mają służyć wzmocnieniu współpracy lub fachowemu wsparciu w zakresie opracowywanych przyszłych projektów. Reprezentanci partnerów projektu omówili szczegółowo planowane działania i zakres odpowiedzialności za ich realizację. Ustalono, że po stronie dolnośląskiej będzie opracowanie analizy potrzeb w zakresie efektywności energetycznej w gminach leżących na pograniczu oraz realizacja wydarzenia z zakresu ochrony klimatu w miastach (GR 1) a także przeprowadzenie ankiety wśród podróżujących i korzystających z aktualnej oferty biletu EURO-NYSA (GR 4).

 

Natomiast strona saksońska odpowiedzialna będzie za analizę i ankietę nt. sąsiednich obszarów jeziora Berzdorfer i kopalni węgla brunatnego Turów (GR 2), przygotowanie kalendarza wydarzeń z zakresu rozwoju obszarów wiejskich (GR 3) oraz analizę i ocenę dobrych praktyk na transgranicznych rynkach pracy, leżących na innych pograniczach (GR 5).

5. spotkanie GS - Bautzen, 28-29.04.2014

Wieczorem, 28 kwietnia o godz. 17-stej, podczas pierwszego dnia V Posiedzenia Grupy Sterującej projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia, spotkali się w celu uzgodnienia programów zaplanowanej wkrótce kolejnej rundy warsztatowej, liderzy Grup Roboczych, koordynatorki projektu i opiekun naukowy. Ponadto w trakcie rozmów liderzy Grup Roboczych wymienili się informacjami nt. aktualnie rozpisanych przetargów na studia/analizy oraz nt. wypracowania nowych idei projektowych.

 

3. spotkanie GS - Kłodzko, 27-28.05.2013

 

 

W dniach 27-28 maja 2013 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk- Saksonia”. Miało ono miejsce na polskim obszarze wsparcia - w Kłodzku.

 

2. spotkanie GS - Bertsdorf–Hörnitz, 22-23.11.2012

 

 

Już po raz drugi w 2012 roku odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk- Saksonia”. Tym razem miało ono miejsce na saksońskim obszarze wsparcia - w Zamku Hörnitz, koło Zittau.

 

1. spotkanie GS - Jelenia Góra 20.03.2012

 

 

W dniu 20 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Sterującej projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”.

 

 

Odwiedzin 6648

Drukuj

Instytucje zaangażowane w projekt